×
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


    Η Διεύθυνση του ξενοδοχείου δε φέρει καμία ευθύνη για απώλειες τιμαλφών και χρημάτων που αφήνονται στα δωμάτια και στα χρηματοκιβώτια των δωματίων.

    Για λόγους ασφαλείας οι χώροι του ξενοδοχείου εποπτεύονται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (Νο. 4624/2019 &- κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679, Οδηγία 112011 &- Απόφαση 46/2018 of the Data Protection Authority).

    «Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από το Ξενοδοχείο για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πολιτική του Ξενοδοχείου και την έγγραφη ενημέρωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και την οποία διάβασα και αποδέχομαι.»

    Η ιδιωτικότητά σας και η προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Σεβόμενοι την σχέση μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με δραστηριότητες μάρκετινγκ, μόνο με την συγκατάθεσή σας.

    Επιθυμείτε να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας;